Påska nærmar seg raskt og det er betydeleg skredfare mange stadar i landet.

– Vi håpar folk tek omsyn og unngår skredfarleg terreng. Folk er flinke til å følgje fjellvetreglane, men vi minner òg om at snøskredfaren ikkje er over, skriv politeit i Nordfjord på si facebookside.

Politiet minner om at det er vanskeleg å føreseia når skreda faktisk går, og oppmodar folk i fjellet til å unngå skredterreng.

– Vi oppmodar alle til å sjekke varsla nøye kvar dag. I tillegg til å sjå på sjølve faregrada, er det nyttig å sjå på symbola og lesa dei tilhøyrande ferdselsråda, rår politiet.