Ordførar fryktar krav om nullutslepp kan bety slutten for ei heil næring

foto