Listhaug meiner regjeringa har svikta i å stoppe importsmitte