Guldvog: Avgjerder vart tekne under sterkt tidspress