Equinor har funne olje i Norskehavet – set i gang produksjon umiddelbart