Påstand om den strengaste straffa i lova for Kapp-drapet