Planlagt sjukehusbehandling har falle mellom 22 og 36 prosent