1.000 vaksne får ekstra hjelp til å skaffe seg fagbrev