– Gi foreldra tilbake retten til å attestere sjukefråvær