VG-saka: Redaktør Gard Steiro har full tillit i styret