Handelssamtalar med USA fekk ikkje støtte i EU-parlamentet