Sjøsetting av Myklebustskipet krev endring av sjøbotnen

foto