42 koronapasientar innlagde i Helse vest – éin fleire enn dagen før