MDG-Hansson står på sitt – krev at stortingspresidenten går