Tillèt ikkje å sende våpen til Ukraina gjennom Ungarn