Redningsaksjon i Loen - mann frakta til sjukehus

foto