Blåste liv i nasjonaldagen - og skrittellaren fekk køyrt seg

foto