Fylkeskommunen har i dag ingen planar om bruk av anleggstunnel

foto