Mykje regn venta i Sør-Noreg – tilrår å opne sluk og stikkrenner