– Det blir ikkje køyretunnel for bil i etterkant

foto