Kunnskapsdepartementet vil auke utstyrsstipendet for dyre yrkesfag