Sjømatnæringa ser fram til å samarbeida med Nesvik