Riksadvokaten stoppar ransaking av mobiltelefon ved mistanke om rusbruk