Regjeringa strammar grepet om fordelinga av statlege arbeidsplassar