Talet på intensivpasientar nær ny topp i Frankrike