Frp og Sp opnar for å gi E-tenesta rett til masselagring av nettrafikk