Kristen-TV får gebyr for marknadsføring av 'virushemjande' kosttilskot