Smitterekord i Ålesund – 17 nye registrerte tilfelle