Russen storma bana og ein rørt trenar: – min største dag som trenar

foto