40 millionar blir flytta frå operasjonar i Afghanistan til Heimevernet