Mange eldre har problem med høyrselen – kommunen bør prioritere høyrselshjelp og eit aktivt liv for eldre