Deltok i prideparade – ønskjer pride i parade i Stad seinare i sommar