Forsvaret skal investere nesten 2,5 milliardar i Finnmark