Merkel lovar å kjempe til siste augneblink for å unngå hard brexit