USA står for over ein tredel av våpensalet i verda