Studie: Ekstreme høg- og lågkarbodiettar kan gjere livet kortare