Fleire hundre utanfor kyrkja før Stoltenbergs bisetting