Asylsøkarar frå Moria-leiren skotne etter brot på portforbod