Danske Bank tek betalt for innskot over 100.000 danske kroner