Nesten like mange fullførte utdanning trass pandemi