Sint Trump etter forlik om erstatning til New York