El- og hybridbilar ikkje meir brannfarlege enn fossile bilar på bilferjedekk