LO-leiar Peggy Hessen Følsvik siktar høgt før lønnsoppgjeret i vår

foto