foto
I taekwondo trenar du på konsentrasjon og koordinering og får sjølvtillit av å meistre ting. Foto: Anna Wuttudal

Snart kjem master Anna Kim og grandmaster Cho