Risiko for meir styrtregn og tørke i Noreg i framtida

foto