Bebuarar fryktar destabilisering av grunnen - kommunen lovar ny synfaring med geoteknisk bistand

foto