Meiner det ikkje er grunnlag for å kjenne avviklingsvedtaket ugyldig