Geriljagruppe legger ned våpena under folkeavstemming