Regjeringa brukar 1,6 milliardar på datasikkerheit