Politiet i Finnmark fryktar GPS-forstyrringar i grenseområdet mot Russland